Zasady przetwarzania danych osobowych

Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych dotycz─ů spó┼éki Orsay Europe s.r.o. [Orsay Europe, sp. z o.o.], I─î [REGON]: 08788375, z siedzib─ů: U Hv─Ťzdy 1451/4, B┼Öevnov, 162 00 Praga 6, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez S─ůd Miejski w Pradze w dziale C, pozycja numer 62763 (dalej: „Orsay”) dla strony internetowej: https://orsay.pl/ (dalej” Strona Internetowa”).ÔÇ»  

  

W razie pyta┼ä zwi─ůzanych z niniejszymi zasadami lub ogólnie kwestiami ochrony danych w Orsay, zapraszamy do kontaktu z naszym zespo┼éem ds. ochrony danych pod adresemÔÇ»: gdpr@orsay.pl  

  

Prosimy równie┼╝ o przes┼éanie wiadomo┼Ťci e-mail do naszego zespo┼éu ds. ochrony danych w przypadku ch─Öci skorzystania z prawa do informacji lub usuni─Öcia danych, lub innego prawa do ochrony danych zgodnie z art. 15-22 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, ┼é─ůcznie z odwo┼éaniem zgody na wykorzystanie danych do celów marketingowych, rezygnacj─ů z subskrypcji newslettera itp. Wi─Öcej informacji mo┼╝na znale┼║─ç w dzia┼éach:ÔÇ»Jakie prawa w zakresie ochrony danych i mo┼╝liwo┼Ťci wyboru posiada u┼╝ytkownik?ÔÇ»orazÔÇ»Dane Kontaktowe Administratora.  

  

Administratorem danych osobowych u┼╝ytkowników, którzyÔÇ»ÔÇ»w jakikolwiekÔÇ»ÔÇ»sposóbÔÇ»odwiedziliÔÇ» Stron─Ö Internetow─ů, którzy rejestruj─ů si─Ö w okre┼Ťlonym celu oraz zg┼éaszaj─ůÔÇ»ÔÇ»cz┼éonkostwoÔÇ»ÔÇ»w Klubie jest spó┼éka z Orsay (dalej zwane "Administratorem").   

 

 O czym informujemy w niniejszym dokumencie?  

 1. Jakie dane s─ů przetwarzane przez Orsay, w jaki sposób, w jakim celu i jak d┼éugo.  
 2. Co robimy z tymi danymi i do czego s─ů one potrzebne.  
 3. Jakie prawa w zakresie ochrony danych i mo┼╝liwo┼Ťci wyboru posiada u┼╝ytkownik.  
 4. Jakie technologie i dane s─ů stosowane w celu personalizacji i dopasowania naszych us┼éug i tre┼Ťci, aby oferowa─ç u┼╝ytkownikom bezpieczny, wygodny, bezproblemowy i indywidualny proces zakupów.  
 5. Komu mo┼╝emy przekaza─ç Twoje dane.  
 6. Podajemy dane kontaktowe Administratora.  

  

Administrator przetwarza Pa┼ästwa dane osoboweÔÇ»ÔÇ»zgodnie zÔÇ»ÔÇ»prawem Unii Europejskiej, w szczególno┼ŤciÔÇ»ÔÇ»zgodnie z RODO oraz zgodnie zÔÇ»w┼éa┼Ťciwymi krajowymi przepisami prawnymi.  

  

Odwiedzaj─ůc Stron─Ö Internetow─ů i korzystaj─ůc z us┼éug Orsay u┼╝ytkownikÔÇ»ÔÇ»przyjmuje niniejszeÔÇ»ÔÇ»Zasady przetwarzania danychÔÇ»ÔÇ»osobowych. ÔÇ»W tych zasadach wyja┼Ťnimy, jak przetwarzamy Pa┼ästwa dane osobowe. WÔÇ»zwi─ůzku zÔÇ»tym zach─Öcamy do uwa┼╝nego zapoznania si─Ö zÔÇ»ich tre┼Ťci─ů.  

  

Okre┼Ťlenie poj─Ö─ç stosowanych w niniejszym dokumencie  

 

daneÔÇ»osoboweÔÇ»ÔÇ»– oznaczaj─ů wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub mo┼╝liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotycz─ů"); mo┼╝liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, któr─ů mo┼╝na bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio zidentyfikowa─ç, w szczególno┼Ťci na podstawie identyfikatora takiego jak imi─Ö i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b─ůd┼║ kilka szczególnych czynników okre┼Ťlaj─ůcych fizyczn─ů, fizjologiczn─ů, genetyczn─ů, psychiczn─ů, ekonomiczn─ů, kulturow─ů lub spo┼éeczn─ů to┼╝samo┼Ť─ç osoby fizyczne;  

podmiot danychÔÇ»ÔÇ»– osoba fizyczna, którejÔÇ»dane osobowe dotycz─ů (w niniejszym dokumencie b─Ödziemy mówi─ç o Pa┼ästwa danych osobowych albo u┼╝ywa─ç poj─Öcia U┼╝ytkownika jako równoznaczne podmiotowi danych);  

administratorÔÇ»– oznacza osob─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů, organ publiczny, jednostk─Ö lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (ka┼╝dy podmiot,ÔÇ»ÔÇ»który okre┼Ťla cel i ┼Ťrodki przetwarzania danychÔÇ»osobowych, wykonujeÔÇ»przetwarzanie i za to odpowiada);  

podmiot przetwarzaj─ůcyÔÇ»ÔÇ»– oznacza osob─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů, organ publiczny, jednostk─Ö lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;  

odbiorcaÔÇ»–ÔÇ»ÔÇ»oznacza osob─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů, organ publiczny, jednostk─Ö lub inny podmiot, któremu ujawnia si─Ö dane osobowe, niezale┼╝nie od tego, czy jest stron─ů trzeci─ů (tj. ka┼╝dy podmiot, któremu dane osobowe s─ů udost─Öpniane);  

klientÔÇ»ÔÇ»– osobaÔÇ»ÔÇ»prawna albo osoba fizyczna, z któr─ůÔÇ»spó┼éka Orsay ma zawarty stosunek umowny;  

przetwarzanie danychÔÇ»osobowychÔÇ»– oznacza operacj─Ö lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tak─ů jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porz─ůdkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegl─ůdanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przes┼éanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udost─Öpnianie, dopasowywanie lub ┼é─ůczenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;  

zasady – niniejsze  zasady przetwarzania danych osobowych Orsay.  

  

1.Cel i zakresÔÇ»przetwarzania danychÔÇ»osobowych, d┼éugo┼Ť─ç okresu przetwarzania danych.  

Okres przetwarzania danych  

Administrator przetwarzaÔÇ»dane osobowe uzyskane zgodnie z RODO i w┼éa┼Ťciwym prawem krajowym  wy┼é─ůcznie w okre┼Ťlonym celu, w zakresie ni┼╝ej podanym, przez okres trwania stosunku umowy i przez nast─ÖpneÔÇ»ÔÇ»trzy lataÔÇ»ÔÇ»od jego zako┼äczenia albo przez okres jednego roku, je┼Ťli umowa nie zosta┼éa zawarta.  

Celem przetwarzania danychÔÇ»ÔÇ»osobowych jest równie┼╝ÔÇ»ÔÇ»┼Ťwiadczenie us┼éugiÔÇ»ÔÇ»elektronicznejÔÇ»ÔÇ»w postaci zarz─ůdzania kontemÔÇ»ÔÇ»na serwerze, któreÔÇ»umo┼╝liwiaÔÇ»ÔÇ»wygodniejsze kupowanie i administracj─ÖÔÇ»ÔÇ»zamówie┼ä w e-shopie oraz cz┼éonkostwo w Klubie. WÔÇ»ÔÇ»przypadku dokonania zakupu Administrator jest zobowi─ůzany dalej przechowywa─çÔÇ»Pa┼ästwa daneÔÇ»ÔÇ»osoboweÔÇ»przez 5 lat od zako┼äczenia okresu ksi─Ögowego w ramach ksi─Ögowo┼Ťci,ÔÇ»a tak┼╝e przez 10 lat archiwizowa─ç dokumentacj─Ö podatkow─ů, która mo┼╝e zawiera─ç Pa┼ästwa dane osobowe.  

W przypadkuÔÇ»ÔÇ»udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowychÔÇ»Administrator nadalÔÇ»ÔÇ»b─Ödzie przetwarza─ç daneÔÇ»ÔÇ»osobowe w celu przesy┼éaniaÔÇ»informacji handlowychÔÇ»przez okres 3 lat od udzielenia zgody albo przez okres rejestracji wÔÇ»ÔÇ»programie lojalno┼ŤciowymÔÇ»(klubowym). Informujemy, ┼╝e przetwarzanie danychÔÇ»osobowych dla celów marketingu bezpo┼Ťredniego mo┼╝na traktowa─ç jako przetwarzanieÔÇ»na podstawie uzasadnionego interesu administratora. AdministratorÔÇ»ÔÇ»ma wi─Öc mo┼╝liwo┼Ť─ç przesy┼éaniaÔÇ»na adres e-mail, za Wasz─ů zgod─ů, oferty analogicznego towaru i us┼éug, które zosta┼éy kupione w jednym z e-shopów. Z otrzymywania informacji handlowej (otrzymywania ofert) mo┼╝na w ka┼╝dej chwiliÔÇ»zrezygnowa─ç poprzez klikni─ÖcieÔÇ»w odpowiedniÔÇ»ÔÇ»odsy┼éaczÔÇ»ÔÇ»zamieszczony w ofercie.  

Podstawowe cele przetwarzania danychÔÇ»osobowych przez Administratora

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe u┼╝ytkowników wy┼é─ůcznie w celach obja┼Ťnionych w niniejszych zasadach oraz w celach podanych przy zapisywaniu si─Ö u┼╝ytkownika do korzystania z okre┼Ťlonych us┼éug np. newsletter.ÔÇ»Cele te to przede wszystkim realizacja zakupów oraz marketing produktów, personalizacja, rozwój i bezpiecze┼ästwo naszych us┼éug.  

Realizuj─ůc umowyÔÇ»sprzeda┼╝y albo dotycz─ůce ┼Ťwiadczenia us┼éug przetwarzamy Pa┼ästwa dane osobowe w celu wykonania umowy, w celach ksi─Ögowych i podatkowych; ┼Ťci─ůgania nale┼╝no┼Ťci; spe┼énienia obowi─ůzkuÔÇ»ÔÇ»prawnego; marketingu bezpo┼Ťredniego (marketing informacyjny oraz kampanie produktów), prowadzeniaÔÇ»ÔÇ»ewidencji klientów; prowadzeniaÔÇ»ÔÇ»programu lojalno┼Ťciowego.  

Administrator przetwarza równie┼╝ÔÇ»ÔÇ»daneÔÇ»ÔÇ»osobowe u┼╝ytkowników, którzy korzystaj─ů z us┼éugÔÇ»ÔÇ» udost─Öpnionych na Stronie Internetowej, ┼Ťwiadczenie których wymagaÔÇ»ÔÇ»podania danych osobowych na w┼éa┼Ťciwym formularzu albo e-mailem.  

Personalizacja us┼éug i serwisów

Niezale┼╝nie od u┼╝ywanego urz─ůdzenia oferujemy ka┼╝demu u┼╝ytkownikowi indywidualny proces zakupów oraz ofert─Ö dostosowan─ů do jego indywidualnych zainteresowa┼ä. Dlatego przetwarzanie danych u┼╝ytkowników w celu personalizacji naszych us┼éug jest cz─Ö┼Ťci─ů dzia┼éalno┼Ťci Orsay.  

Informacje dotycz─ůce Strony Internetowej i aplikacji

Dane osobowe u┼╝ytkowników wykorzystujemy w celu udost─Öpniania Strony Internetowej i aplikacji mobilnych. Oprócz danych urz─ůdzenia i danych dost─Öpu rejestrowanych w ramach ka┼╝dego korzystania z tych us┼éug rodzaj przetwarzanych danych przez Administratora oraz konkretne cele przetwarzania s─ů uzale┼╝nione w szczególno┼Ťci od tego, jak u┼╝ytkownik korzysta z funkcji udost─Öpnianych przez us┼éugi Orsay. Dane rejestrowane podczas korzystania z us┼éug Orsay wykorzystujemy w celu okre┼Ťlenia, w jaki sposób u┼╝ytkownicy korzystaj─ů z naszej oferty online.  

Fanpage wÔÇ»serwisach spo┼éeczno┼Ťciowych

Orsay dla okre┼Ťlonych typów us┼éug posiada profile wÔÇ»serwisach spo┼éeczno┼Ťciowych Facebook iÔÇ»Instagram (nazywane „fanpage’ami”). Na fanpage’ach publikujemy iÔÇ»udost─Öpniamy tre┼Ťci, oferty iÔÇ»rekomendacje produktów. Administratorzy serwisów spo┼éeczno┼Ťciowych rejestruj─ů zachowania u┼╝ytkowników za pomoc─ů plików cookie iÔÇ»innych podobnych technologii przy ka┼╝dej interakcji zÔÇ»naszymi fanpage’ami iÔÇ»innymi witrynami serwisów Facebook iÔÇ»Instagram. Administratorzy fanpage’y maj─ů dost─Öp do ogólnych statystyk dotycz─ůcych zainteresowa┼ä iÔÇ»danych demograficznych (takich jak wiek, p┼ée─ç, region) u┼╝ytkowników odwiedzaj─ůcych fanpage’e. WÔÇ»ramach korzystania zÔÇ»serwisów spo┼éeczno┼Ťciowych zakres iÔÇ»cele przetwarzania danych wÔÇ»serwisach spo┼éeczno┼Ťciowych okre┼Ťlane s─ů przez administratorów tych serwisów.  

Newslettery

Oferujemy naszym u┼╝ytkownikom ró┼╝ne rodzaje newsletterów. W przypadku zapisania si─Ö na newsletter u┼╝ytkownik b─Ödzie otrzymywa┼é okre┼Ťlone tre┼Ťci wg w┼éasnego wyboru (w zale┼╝no┼Ťci od zakresu subskrypcji). Mog─ů by─ç dost─Öpne tak┼╝e newslettery powi─ůzane z konkretnymi us┼éugami, stanowi─ůce ich cz─Ö┼Ť─ç integraln─ů.  

Propozycje zakupu lub oceny produktów  

Niezale┼╝nie od tego, czy u┼╝ytkownik zapisze si─Ö na newsletter, mo┼╝e otrzymywa─ç od nas – za swoj─ů zgod─Ö - ofert─Ö indywidualnie dobranych dla niego produktów, pro┼Ťb─Ö o wype┼énienie ankiety albo o dodanie recenzji produktu. Zgodnie z przepisami przy ustalaniu indywidualnie dobranych produktów polecanych najcz─Ö┼Ťciej wykorzystujemy dane zebrane na podstawie poprzednich zamówie┼ä u┼╝ytkownika.ÔÇ»  

  

Zakres przetwarzania danychÔÇ»ÔÇ»osobowych: 

AdministratorÔÇ»ÔÇ»przetwarza daneÔÇ»ÔÇ»osobowe wÔÇ»ÔÇ»nast─Öpuj─ůcym zakresie:  

Dane identyfikacyjne: tytu┼é, imi─Ö, nazwisko, data urodzenia, NIP, REGON  

Dane kontaktowe: adres sta┼éego, ew. tymczasowego miejsca zamieszkania, adres do dor─Öcze┼ä albo inny adres kontaktowy, adres miejsca odbioru, telefon, adres e-mail;  

Inne daneÔÇ»ÔÇ»osobowe: dane dotycz─ůce wywi─ůzywania si─Ö przez klienta z p┼éatno┼Ťci, numer rachunku klienta, informacje o zwyczajach zakupowych,ÔÇ»ÔÇ»informacje o miejscach zakupu, adres IP.  

Administrator mo┼╝e przetwarza─ç tak┼╝e inne dane osobowe w zale┼╝no┼Ťci od typu ┼Ťwiadczonej us┼éugi gdy jest to dozwolone wed┼éug prawa europejskiego albo w┼éa┼Ťciwego prawa krajowego.  

  

┼╣ród┼éa danych osobowych: 

Administrator pozyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpo┼Ťrednio od podmiotuÔÇ»danych (bezpo┼Ťrednio od Ciebie) w ramachÔÇ»ÔÇ»procedury prowadz─ůcej do zawarcia umowy, za┼éo┼╝enia konta klienta i w ramach rejestracji podmiotów danych do programu lojalno┼Ťciowego. Przekazanie danychÔÇ»ÔÇ»osobowychÔÇ»ÔÇ»u┼éatwiÔÇ»ÔÇ»ÔÇ»komunikacj─Ö mi─Ödzy u┼╝ytkownikiem danych iÔÇ»ÔÇ»Administratorem oraz istotnieÔÇ»ÔÇ»poprawiÔÇ»ÔÇ»jako┼Ť─ç ┼Ťwiadczenia us┼éug.  

AdministratorÔÇ»ÔÇ»w celu zwi─Ökszenia jako┼ŤciÔÇ»ÔÇ»us┼éug, obiektywno┼Ťci, transparentno┼Ťci i bezpiecze┼ästwaÔÇ»ÔÇ»monitoruje i rejestrujeÔÇ»ÔÇ»komunikacje z podmiotami danychÔÇ»ÔÇ»(przede wszystkim rozmowyÔÇ»ÔÇ»telefoniczne z numerem dla klientów). U┼╝ytkownikÔÇ»ÔÇ»jestÔÇ»ÔÇ»o tym z góry poinformowany i ma prawoÔÇ»niezaakceptowaniaÔÇ»takiego post─Öpowania.  

  

Inni przetwarzaj─ůcy i odbiorcy danych osobowych 

Dla realizacji celów Administratora i celów Orsay jako wspólnych administratorówÔÇ»ÔÇ»dane osobowe mog─ů by─ç przetwarzane równie┼╝ÔÇ»ÔÇ»przez podmioty przetwarzaj─ůce i aktywnie dzia┼éaj─ůce na rzecz Orsay oraz Administratora,ÔÇ»ÔÇ»na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danychÔÇ»ÔÇ»osobowych,ÔÇ»ÔÇ»zawartych zgodnieÔÇ»RODO.  

AdministratorÔÇ»ÔÇ»przetwarza daneÔÇ»ÔÇ»osobowe r─Öcznie i automatycznie: Ochrona danych osobowychÔÇ»ÔÇ»jest technicznie i organizacyjnie zapewniona zgodnie z RODO. Takiego samego zabezpieczenia wymagaÔÇ»ÔÇ»AdministratorÔÇ»od podmiotów przetwarzaj─ůcych daneÔÇ»ÔÇ»osobowe.  

AdministratorÔÇ»ÔÇ»informuje, ┼╝e dane osobowe mog─ů by─çÔÇ»przekazane podmiotomÔÇ»ÔÇ»z którymi ┼Ťci┼Ťle wspó┼épracujemy, a mianowicie:  

 • przewo┼║nikom zapewniaj─ůcymÔÇ»ÔÇ»ÔÇ»przewóz towaru do klientówÔÇ»ÔÇ»(przekazywane s─ůÔÇ»ÔÇ»informacje o imieniu, nazwisku, adresie do dor─Öcze┼ä, danychÔÇ»ÔÇ»ÔÇ»kontaktowychÔÇ»ÔÇ»– telefon, e-mail) – np. poczta, DHL, PPL itp.,  

 • specjalistom IT dbaj─ůcym o prac─Ö serwerów i stron www, analizy marketingowe i e-mailing,  

 • podmiotom ┼Ťwiadcz─ůcym us┼éugi p┼éatnicze;  

 • w celu przesy┼éania ankiet, oceniania informacji zwrotnej i analiz pozycji na rynku korzystamy z us┼éugÔÇ»ÔÇ»Heureka Shopping s. r. o./spó┼éka z o.o.  

 • Pomi─Ödzy Opineo.pl (wiarygodneopinie.pl) a Orsay Europe s.r.o. istnieje Umowa Powierzania Przetwarzania Danych Osobowych, w których wykorzystywana jest dana osobowa: mail kupuj─ůcego. Z pozosta┼éych danych wykorzystywane jest ID zamówienia, data transakcji itp. Celem umowy jest badanie satysfakcji klientów poprzez wysy┼éania na adres e-mail ankiety z pro┼Ťb─ů o ocen─Ö transakcji. Kupuj─ůcy mo┼╝e w ka┼╝dej chwili nie wyrazi─ç zgody poprzez pisemne lub telefoniczne powiadomienie sklepu.

Dane osobowe mog─ů przetwarza─ç tak┼╝e inniÔÇ»ÔÇ»odbiorcy danych, w celu ┼Ťwiadczenia us┼éug dot. zakupu towaru i cz┼éonkostwa w klubach lojalno┼Ťciowych, jednak zawsze w zakresieÔÇ»ÔÇ»wyznaczonym przez cel przetwarzania.  

Okazyjnie dane osobowe mog─ů by─ç udost─ÖpnioneÔÇ»ÔÇ»podmiotom ┼Ťwiadcz─ůcym inne us┼éugi dla Administratora, np. w ramach prac serwisowych,ÔÇ»ÔÇ»jednak zawszeÔÇ»ÔÇ»w minimalnym zakresie dla danegoÔÇ»ÔÇ»celu.  

  

Podstawa prawna  

Przetwarzamy Pa┼ästwa dane osobowe, poniewa┼╝ jest to konieczne do wykonania umowy zÔÇ»Pa┼ästwem wÔÇ»celu zapewnienia naszych produktów iÔÇ»us┼éug, do spe┼énienia obowi─ůzków prawnych, lub je┼Ťli le┼╝y to wÔÇ»naszym uzasadnionym interesie lub uzasadnionym interesie strony trzeciej, b─ůd┼║ na podstawie udzielonej zgody.  

  

Ustawowym powodem przetwarzania danychÔÇ»ÔÇ»osobowych jest:  

Realizacja zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

Uzasadniony interes Administratora,ÔÇ»zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)ÔÇ»RODO w odniesieniu do przesy┼éania informacji handlowej, ofert i marketingu us┼éug.  

Pa┼ästwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadkuÔÇ»ÔÇ»rejestracji na stronach www i zg┼éoszenia si─Ö do programów lojalno┼Ťciowych (Klubów), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  

Zgod─Ö na przetwarzanie danychÔÇ»ÔÇ»osobowychÔÇ»ÔÇ»- podmiot danychÔÇ»ÔÇ»mo┼╝e kiedykolwiek cofn─ů─ç - pismem przes┼éanym pod adres Administratora podany ni┼╝ej. Cofni─Öcie zgodyÔÇ»ÔÇ»nie dotyczyÔÇ»ÔÇ»legalno┼ŤciÔÇ»ÔÇ»przetwarzaniaÔÇ»ÔÇ»opartego na zgodzie wyra┼╝onejÔÇ»ÔÇ»przed jej cofni─Öciem. Cofni─Öcie zgody nie ma wp┼éywuÔÇ»ÔÇ»na przetwarzanie danychÔÇ»ÔÇ»osobowych, które Administrator przetwarza na podstawieÔÇ»ÔÇ»innej podstawyÔÇ»ÔÇ»prawnej, jak─ů jest zgoda.  

  

2. Jakie prawa w zakresie ochrony danych i mo┼╝liwo┼Ťci wyboru posiada u┼╝ytkownik   

Mog─ů Pa┼ästwo skontaktowa─ç si─Ö zÔÇ»nami wÔÇ»celu skorzystania zÔÇ»któregokolwiek zÔÇ»wymienionych poni┼╝ej praw. Nie zawsze b─Ödziemy mieli mo┼╝liwo┼Ť─ç spe┼énienia Pa┼ästwa ┼╝─ůdania. Przyk┼éadowo, Pa┼ästwa wniosek o udzielenie dost─Öpu mo┼╝e ulec ograniczeniu, je┼Ťli jest to konieczne wÔÇ»celu zapewnienia ochrony praw iÔÇ»wolno┼Ťci innych osób, lub mo┼╝emy odmówi─ç wykasowania Pa┼ästwa danych osobowych wÔÇ»przypadku, gdy przetwarzanie tych danych jest niezb─Ödne do spe┼énienia obowi─ůzków prawnych.  
 
Je┼Ťli chc─ů Pa┼ästwo skorzysta─ç ze swoich praw, prosimy przes┼éa─ç odpowiedni wniosek na podane poni┼╝ej dane adresowe. Zaznaczamy, ┼╝e mo┼╝e by─ç wymagane dostarczenie dodatkowych informacji wÔÇ»celu potwierdzenia Pa┼ästwa to┼╝samo┼Ťci.  

  

Prawo dost─Öpu  

1) Mog─ů Pa┼ästwo za┼╝─ůda─ç dost─Öpu do swoich danych osobowych, tzw. uzyskania na podstawie z┼éo┼╝onego wnioskuÔÇ»ÔÇ»informacji (potwierdzenia), czy dane s─ů alboÔÇ»ÔÇ»nie s─ů waszymi przetwarzanymi danymi osobowymi (czy przetwarzamy jakiekolwiek dotycz─ůce Pa┼ästwa dane osobowe). Je┼ŤliÔÇ»ÔÇ»dane osobowe s─ů przetwarzane, istniejeÔÇ»ÔÇ»prawo uzyskania dost─Öpu do tych danychÔÇ»ÔÇ»osobowychÔÇ»ÔÇ»i jednocze┼Ťnie istnieje prawo do uzyskania nast─Öpuj─ůcychÔÇ»ÔÇ»informacji:  

a) celeÔÇ»ÔÇ»przetwarzania;  

b) kategorie danych osobowych;  

c) odbiorcyÔÇ»ÔÇ»albo kategorie odbiorców, którym Pa┼ästwa dane osobowe zosta┼éy albo zostan─ů udost─Öpnione, g┼éównie odbiorcy w krajach trzecich alboÔÇ»ÔÇ» organizacjach mi─Ödzynarodowych;  

d) planowany okres, kiedy Pa┼ästwa dane osobowe zostan─ů zapisane, albo,ÔÇ»ÔÇ»o ile tego nie mo┼╝na okre┼Ťli─ç, kryteria wykorzystane do okre┼Ťlenie tego okresu;  

e) istnienie prawa wymaganiaÔÇ»ÔÇ»od Administratora naprawy albo wykre┼ŤlenieÔÇ»ÔÇ»waszych danychÔÇ»ÔÇ»osobowych albo ograniczenie ichÔÇ»ÔÇ»przetwarzania albo wniesienia zarzutuÔÇ»ÔÇ»przeciwÔÇ»ÔÇ»temu przetwarzaniu;  

f) wszelkie dost─Öpne informacje dotycz─ůce ┼║ród┼éa danychÔÇ»ÔÇ»osobowych,ÔÇ»ÔÇ»je┼Ťli AdministratorÔÇ»ÔÇ»nie uzyska┼é ich od was;  

g) informacji czy dochodzi do zautomatyzowanego decydowania wraz z profilowaniem zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO i u┼╝ytego trybu, oraz znaczenia i zak┼éadanych dla was konsekwencji wynikaj─ůcych z takiego przetworzenia.  

AdministratorÔÇ»ÔÇ» przekazuje informacje na pi┼Ťmie w postaci papierowej.ÔÇ»ÔÇ»Kontaktuj─ůcÔÇ»ÔÇ»si─Ö z AdministratoremÔÇ»ÔÇ»elektronicznie na jego adres e-mail informacje odsy┼éane b─Öd─ůÔÇ»ÔÇ»ÔÇ»elektronicznie, je┼Ťli nie otrzyma on wniosku o posta─ç pisemn─ů.  

- W przypadku jakichkolwiek pyta┼ä lub ┼╝─ůdania usuni─Öcia danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail gdpr@orsay.pl

  

Prawo do sprostowania  

2) prawo ┼╝─ůdaniaÔÇ»ÔÇ»korekty swoich danych osobowych, tzn. prawo, aby administrator bez zb─Ödnej zw┼éoki skorygowa┼éÔÇ»ÔÇ»niedok┼éadne daneÔÇ»ÔÇ»osobowe, które Pa┼ästwa dotycz─ů; jestÔÇ»ÔÇ»to prawo do uzupe┼énieniaÔÇ»ÔÇ»niepe┼énych danych osobowych w formie dodatkowego o┼Ťwiadczenia.  

  

Prawo do usuni─Öcia  

3) prawo ┼╝─ůdania wykre┼ŤleniaÔÇ»ÔÇ»swoich danych osobowych, tzn. prawo, aby AdministratorÔÇ»ÔÇ»bez zb─Ödnej zw┼éoki wykre┼Ťli┼é daneÔÇ»ÔÇ»osobowe, które Pa┼ästwa dotycz─ů, pod warunkiem zaistnienia jednego z nast─Öpuj─ůcych powodów:  

a) wasze dane osobowe ju┼╝ nie s─ů potrzebne dla celów, do którychÔÇ»ÔÇ»zosta┼éy zgromadzoneÔÇ»ÔÇ»albo inaczejÔÇ»ÔÇ»przetwarzane;  

b) je┼Ťli zgoda, na podstawie której wasze dane osobowe zosta┼éy przetworzone, zostanie cofni─Öta i nie istnieje ┼╝aden innyÔÇ»ÔÇ»powódÔÇ»ÔÇ»prawny dla ich przetwarzania;  

c) zostan─ů wniesione zarzutyÔÇ»ÔÇ»przeciwÔÇ»ÔÇ»przetwarzaniu Pa┼ästwaÔÇ»ÔÇ»danychÔÇ»ÔÇ»osobowychÔÇ»ÔÇ»zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie b─Öd─ůÔÇ»ÔÇ»istnie─ç ┼╝adne przewa┼╝aj─ůce uzasadnione powody dla przetworzenia zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO;  

d) wasze dane osobowe zosta┼éy przetworzone niezgodnie z prawem;  

e) wasze dane osobowe musz─ů zosta─ç wykre┼Ťlone, abyÔÇ»ÔÇ»spe┼éni─çÔÇ»ÔÇ»obowi─ůzki prawne okre┼ŤloneÔÇ»ÔÇ»prawem Unii Europejskiej albo pa┼ästwa cz┼éonkowskiego, które dotycz─ů Administratora;  

f) wasze dane osoboweÔÇ»ÔÇ»zosta┼éy zgromadzone w zwi─ůzku wyra┼╝eniem zgody przez dziecko w przypadku us┼éug spo┼éecze┼ästwa informacyjnego, zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.  

  

Prawo do ograniczenia przetwarzania  

4) prawo do ograniczeniaÔÇ»ÔÇ»przetwarzania danychÔÇ»ÔÇ»osobowych, tzn. prawo aby AdministratorÔÇ»ÔÇ»ograniczy┼éÔÇ»ÔÇ»przetwarzanie Pa┼ästwa daneÔÇ»ÔÇ»osobowe, w którymkolwiekÔÇ»ÔÇ»z nast─Öpuj─ůcych przypadków:  

a) je┼Ťli zaprzeczacie dok┼éadno┼Ťci danychÔÇ»ÔÇ»osobowych,ÔÇ»ÔÇ»prze okresÔÇ»ÔÇ»potrzebny do tego, aby AdministratorÔÇ»ÔÇ»móg┼éÔÇ»ÔÇ»sprawdzi─ç/zweryfikowa─ç dok┼éadno┼Ť─ç danych osobowych;  

b) przetworzenieÔÇ»ÔÇ»jest niezgodne z prawem a wy odmawiacie wykre┼Ťlenia waszych danychÔÇ»ÔÇ»osobowych i zamiast tego za┼╝─ůdacieÔÇ»ÔÇ»ograniczeniaÔÇ»ÔÇ»wykorzystania danych osobowych;  

c) je┼Ťli AdministratorÔÇ»ÔÇ»nie potrzebuje ju┼╝ Pa┼ästwa danych osobowych dla celówÔÇ»przetwarzania, ale wy ich wymagacie dla okre┼Ťlenia, realizacji albo obrony roszcze┼äÔÇ»ÔÇ»prawnych;  

d) je┼Ťli zostanie wzniesiony sprzeciwÔÇ»przeciw przetwarzaniu waszych danychÔÇ»ÔÇ»osobowychÔÇ»ÔÇ»zgodnie z art.ÔÇ»21 ust. 1 RODO, dopókiÔÇ»ÔÇ»nie zostanie sprawdzone, czy uzasadnione powody AdministratoraÔÇ»ÔÇ»przewa┼╝aj─ůÔÇ»ÔÇ»nad waszymi uzasadnionymi powodami,  

  

Prawo do przenoszalno┼Ťci danych  

5) prawo do przenoszenia Pa┼ästwa danych osobowych, tzn. prawo uzyskania danychÔÇ»ÔÇ»osobowych, które Pa┼ästwa dotycz─ů, które zosta┼éy przekazane Administratorowi, wÔÇ»ÔÇ»formacieÔÇ»ÔÇ»strukturalizowanym, zwykleÔÇ»ÔÇ»u┼╝ywanym i maszynowoÔÇ»czytelnym, oraz prawo przekazaniaÔÇ»ÔÇ»tych danychÔÇ»ÔÇ»innemu Administratorowi, bezÔÇ»sprzeciwu Administratora, w przypadku, kiedy:  

a) przetworzenieÔÇ»ÔÇ» oparte jest na zgodzie wed┼éug art. 6 ust. 1 lit a) albo art. 9 ust. 2 lit. a) RODO albo umowie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO   

 i  

b) przetworzenieÔÇ»ÔÇ»wykonywane jest w sposób zautomatyzowany.  

PrzyÔÇ»ÔÇ»wykonywaniu swojegoÔÇ»ÔÇ»prawa do przenoszenia danychÔÇ»ÔÇ»istnieje prawo, aby dane osobowe zosta┼éyÔÇ»ÔÇ»przekazane bezpo┼Ťrednio przez AdministratoraÔÇ»ÔÇ»innemu administratorowi, je┼Ťli jest toÔÇ»ÔÇ»technicznie mo┼╝liwe. To prawoÔÇ»ÔÇ»nie dotyczy danychÔÇ»ÔÇ»osobowych, które nie s─ů przetworzone w sposóbÔÇ»ÔÇ»zautomatyzowany.  

  

Prawo do zg┼éoszenia sprzeciwu  

6) prawo wniesienia sprzeciwu, tzn. wynikaj─ůce zÔÇ»ÔÇ»powodów dotycz─ůcych Pa┼ästwa konkretnej sytuacji, prawo zg┼éoszenia sprzeciwu ÔÇ»ÔÇ»wobecÔÇ»ÔÇ»przetwarzania Pa┼ästwa danychÔÇ»ÔÇ»osobowych.  

Administratorowi nie b─Ödzie wolno w takiej sytuacji przetwarza─ç tych danych osobowych, chyba ┼╝e wyka┼╝e on istnienie wa┼╝nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz─Ödnych wobec interesów, praw i wolno┼Ťci osoby, której dane dotycz─ů, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä.  

Sprzeciw mo┼╝na wnie┼Ť─çÔÇ»ÔÇ»wobec przetwarzaniu danych osobowych dla celów bezpo┼ŤredniegoÔÇ»ÔÇ»marketingu albo profilowania. Je┼Ťli zostanieÔÇ»ÔÇ»wniesiony zarzutÔÇ»ÔÇ»przeciwko przetwarzaniuÔÇ»ÔÇ»dla celów bezpo┼ŤredniegoÔÇ»ÔÇ»marketingu, wasze dane osobowe dla tych celów nie b─Öd─ů ju┼╝ÔÇ»ÔÇ» dalej przetwarzane.  

  

Prawo do z┼éo┼╝eniaÔÇ»ÔÇ»skargi do urz─Ödu nadzorczego  

7) Mog─ů Pa┼ästwo z┼éo┼╝y─ç skarg─Ö do w┼éa┼Ťciwego organu nadzorczego, np. je┼Ťli nie mo┼╝emy zaoferowa─ç satysfakcjonuj─ůcego rozwi─ůzania Twojego wniosku o realizacje uprawnie┼ä wynikaj─ůcych z RODO.  

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Informacja dotycz─ůcaÔÇ»ÔÇ»cookies  

DlaÔÇ»ÔÇ»personalizacji tre┼Ťci i reklam,ÔÇ»ÔÇ»┼ŤwiadczeniaÔÇ»ÔÇ»us┼éug przez media spo┼éeczne oraz analizy odwiedzania u┼╝ywamy plikówÔÇ»ÔÇ»cookie. Szczegó┼éowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z plików cookie znajdziesz Komunikat dotycz─ůcy pliów cookie.  

  

 1. Dane kontaktowe Administratora:  

Adres:ÔÇ»Spó┼ékaÔÇ»ÔÇ»spó┼éki Orsay Europe s.r.o. [C Orsay Europe, sp. z o.o.], z siedzib─ů: U Hv─Ťzdy 1451/4, B┼Öevnov, 162 00 Praga 6.  

W przypadku jakichkolwiek pyta┼äÔÇ»ÔÇ»z zakresuÔÇ»ÔÇ»ochrony danych osobowych prosimy o bezpo┼Ťredni kontakt pod adresem email: gdpr@orsay.pl